วันที่ 6 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จ.สกลนคร