มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน IDP Champion 2015

วันที่ 6 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน IDP Champion 2015 ชิงรางวัลไปประเทศสิงคโปร์

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28