IDP Champion(Qualifying Round)

วันที่ 4 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการแข่งขัน IDP Champion “Read Out Loud” ชิงรางวัลไปประเทศสิงคโปร์

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28