มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการ ในโครงการ EP/MEP

3 ต.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน ในงานมหกรรมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความสามารถของนักเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 “The 9th Northeastern EP/MEP OPEN HOUSE 2016″ ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School Symposium ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้นำเสนอผลงานรายวิชา IS ระดับชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ >> https://drive.google.com/file/d/0B-VAOY5hmclFVVVpZTdsOERqc2M/view?usp=sharing

 

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28