มอบรางวัลกีฬาบาสเกตบอล 3×3 กิจตรงยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ 2016

17 ต.ค. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 กิจตรงยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ 2016 ระหว่างวันที่ 8-9 ต.ค. 2559 ณ Ubon Square จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กกท. กิจตรงยามาฮ่า Ubon Square และชมรมบาสเกตบอลอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
  • น.ส.ณิชชาภัทร พันธเสน ม.6/13
  • น.ส.สุวัจณี ทองบ่อ ม.6/13
  • น.ส.อริศรา ขันแก้ว ม.5/5
 2. รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุเกิน 15 ปีหญิง ทีมบี
  • ด.ญ.ปลายฟ้า โนรินทร์ ม.1/8
  • ด.ญ.ลินสุนี เกษศิริ ม.1/6
  • ด.ญ.พิมพ์พิศา สุริยะโชติ ม.2/5
  • ด.ญ.ปิยะวรรณ วงศ์แหวน ม.2/6
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุเกิน 15 ปีหญิง ทีมเอ
  • ด.ญ.ธัญญลักษณ์ พรหมดี ม.1/6
  • ด.ญ.กรรณิการ์ ตามบุญ ม.2/2
  • ด.ญ.ณภัทร ปกป้อง ม.2/7
  • ด.ญ.อัญชนา วรรณทวี ม.2/7

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28