วันที่ 3 ก.พ. 2558 นักเรียน ม.4/10 และ ม.4/14 ไปทัศนศึกษาแก่งสะพือ, ช่องเม็ก, พัทยาน้อย อ. พิบูลมังสาหาร, ตามรอยกองถ่ายภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราช อ.สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี