กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯมอบเกียรติบัตรการแข่งขันให้กับนักเรียน

4 พ.ย. 59 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรจากการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ  โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน การแข่งขันในรายการต่างๆ รายละเอียด ดังนี้

การแข่งขันโครงงาน (มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
1.รางวัลชนะเลิศโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรื่อง ปราสาทสระกำแพงใหญ่  กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน

2. รางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง สิริเกศ  จิตอาสา  พัฒนาเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

การแข่งขันโครงงาน (มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง  ปราสาทสระกำแพงใหญ่  กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและอาเซียน ณ วันที่ 8 กันยายน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับสนับสนุน จาก คุณสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ   เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 2,000  บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล  1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 2,000  บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล  1,000 บาท

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. รางวัลชนะเลิศ   ระดับเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. รางวัลชนะเลิศ    ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง  ศูนย์อาหาร สื่อรักษ์ สื่อคุณธรรม
4. รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรื่อง สิริเกศจิตอาสา พัฒนาเด็กไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง REAL (ความจริง)
6. รางวัลชนะเลิศ    ระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ASTRAY (หลงผิด)
7. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง  คำสอนพ่อ
8. รางวัลชนะเลิศ    ระดับเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง  กงเกวียนกำเกวียน
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
11. รางวัล ชนะเลิศ       ระดับเหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-6 เรื่อง  สายน้ำที่ไม่ไหลกลับ

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ระว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
1. รางวัลเข้าร่วม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. รางวัลเข้าร่วม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมงานวันอาเซียน “เปิดบ้านอาเซียน” ปี 2559 ณ  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1  พร้อมโล่และเงินรางวัล 4,000 บาท การแข่งขันประกวดสวนมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดรายชื่อ คลิก https://drive.google.com/file/d/0B-VAOY5hmclFQ3loNGNFOHhfbzg/view?usp=sharing

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28