คณะครูและนักเรียน ม.3,ม.6 ทำบุญเลี้ยงเพลถวายเป็นพระราชกุศล

8 พ.ย. 59 คณะครูและนักเรียน ม.3 , ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศทำบุญเลี้ยงเพลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม เกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ถ่ายภาพโดย นายวิศรุต กระมล นักศึกษาฝึกสอน น.ส.พรทิพย์ พิมพ์พวง ม.5/5

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28