คณะครูร่วมงานฌาปนกิจคุณครูชัยยงค์ จรจันทร์

5 พ.ย. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมงานฌาปนกิจคุณครูชัยยงค์ จรจันทร์ ครู คศ.3 ณ วัดมหาพุทธาราม จังหวัดศรีสะเกษ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของคุณครู และขอให้ครูไปสู่สุคติและภพภูมิที่ดี ครูคงเหนื่อยครูคงท้อกับโรคร้าย ที่ทำลายเรือจ้างให้พังกร่อน แต่ครูยังฝืนพายไม่แรมรอน สุดอาวรณ์เรือมลายไม่หวนคืน โทมนัสมากเหลือเมื่อครูจาก จำต้องพรากชมพูขาวหมดคราวฝืน แต่คำครูความรู้คิดศิษย์หยัดยืน จะฝึกฟื้นให้ควรคู่ “ครูชัยยงค์” โดย เตเต้ เมื่อไหร่จะเลิกมาสาย

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28