กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมอบเกียรติบัตร

14 พ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28