ตารางแข่งขันบาสเกตบอล TOA เยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28