ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และชั้น ม.4

ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
– ประกาศผลและรายงานตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
– สถานที่
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ
รายละเอียดอื่นๆดูที่ประกาศโรงเรียน
หมายเหตุ ผู้ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28