การสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ “เยาวชนคนเก่ง” ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสตรีสิริเกศขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ : http://contest61.ssk.ac.th/register.php
ประกาศผลการสอบ : http://contest61.ssk.ac.th/announce.php
หรือดูได้ที่ ประกาศหน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้


ตารางสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่รายวิชาเวลาหมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2561วิทยาศาสตร์09.00 – 11.00 น.ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ภาษาไทย12.30 – 14.00 น.ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
วันอาทิตย์ 16 ธ.ค. 2561ภาษาไทย09.30 – 11.00 น.มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3*
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6*
* รับเฉพาะนักเรียน ร.ร.สตรีสิริเกศ
วันเสาร์ที่ 5 ม.ค. 2562ภาษาอังกฤษ09.00 – 10.30 น.ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ภาษาจีน13.00 – 14.30 น.ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3*
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6*
* รับเฉพาะนักเรียน ร.ร.สตรีสิริเกศ
วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2562คณิตศาสตร์09.00 – 11.00 น.ประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 ,6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
12.30 – 14.30 น.ประถมศึกษาปีที่ 3 , 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 , 3

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28