มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

วันที่ 30 ม.ค. 2558 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสกลนคร

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28