สถิติการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2562

สถิติการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4
ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vTJqYbfi7Cgn-JNf1egv5JB0dF9Oo9LxbMoKNa-nmCA/edit?fbclid=IwAR0uq5rQ28jmcJnxjiL8nvpNhEfF9nAX9rAxP-Q14vtjqRAROWO49A9Pjeo#gid=252411184

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28