ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ(ด.ญ.สุภาพร พลขันธ์, ด.ญ.ศิรินภา หมื่นแสนพัน, ด.ญ.พรพรรณ เดชบุญ ม.3/5) คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 20 ณ โรงละครสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2558 ครูผู้ควบคุม/ฝึกสอน นางศิริวรรณ มะโรณีย์ กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28