การเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 – 9

รายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 – 9

รายชื่อ กลุ่มที่ 1
สถานที่ : ห้องประชุมเกศสิริ

รายชื่อม.1-ปรับพื้นฐาน_2562-g1

กลุ่มที่ 2
สถานที่ : ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

รายชื่อม.1-ปรับพื้นฐาน_2562-g2

หมายเหตุ

1. ใส่ชุดสุภาพ

2. เตรียมเครื่องเขียน

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28