การเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 – 9

รายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 – 9

รายชื่อ กลุ่มที่ 1
สถานที่ : ห้องประชุมเกศสิริ

กลุ่มที่ 2
สถานที่ : ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

หมายเหตุ

1. ใส่ชุดสุภาพ

2. เตรียมเครื่องเขียน

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28