กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบรางวัลการสอบแข่งขันนักเรียน

22 ก.พ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขัน รายการที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

2. การเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

3. การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับเครือข่ายโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ในวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 7 ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

รายละเอียดทั้งหมด : https://drive.google.com/file/d/1U9P3CG-IwZcBWKSkMRsdYzMvyX3milcG/view

[srizonfbalbum id=243]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28