พิธีมอบรางวัลเยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

21 ก.พ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขัน โครงการเยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

[srizonfbalbum id=245]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28