นิทรรศการการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปีการศึกษา 2561

18 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน (Independent Study : IS) ในงานเวทีศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจําปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธี และร่วมเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แสดงผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28