วันอำลาสถาบัน และปัจฉิมเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561

15 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน และปัจฉิมเทศ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพภาคเช้า : https://drive.google.com/drive/folders/16iCps5svEmUQ-qkTBE2DVGta2piz4BTJ?usp=sharing
ประมวลภาพภาคเช้า : https://www.facebook.com/pg/s.siriket/photos/?tab=album&album_id=2344521788914037

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28