การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด SSK E-Sport (ROV Tournament) ปีการศึกษา 2561

12 ก.พ. 2562 คณะกรรมการนักเรียน งานสภานักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด SSK E-Sport (ROV Tournament) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มาเป็นประธานในพิธี และร่วมมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขัน E Sport

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28