บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1,4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1,4 ปีการศึกษา 2562 โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2562

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28