บรรยากาศ วันมอบตัว ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562

8 – 9 เม.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

<<อัลบั้มภาพวันมอบตัว ม.1 ทั้งหมด>> | <<อัลบั้มภาพวันมอบตัว ม.4 ทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28