ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562

2 พ.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และคณะครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนอย่างพร้อมเพรียง

<<อัลบั้มภาพประชุมผู้ปกครอง ม.1 ทั้งหมด>> | <<อัลบั้มภาพประชุมผู้ปกครอง ม.4 ทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28