อบรมพัฒนาระบบแก้ไขท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นให้กับคณะครู ม.4-6

25.พ.ค.62 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดการอบรมตามโครงการ “พัฒนาระบบแก้ไขท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น” ให้กับคณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสะเกษมาให้ความรู้ในการอบรม

[srizonfbalbum id=269]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28