กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ภาษาจีน – ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562

28 พ.ค. 2562 กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก(ภาษาต่างประเทศที่ 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ศิลป์ – ภาษา (ภาษาจีน – ญี่ปุ่น) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปะชุมเกศสิริ

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28