การแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

14 มิ.ย. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ร่วมกับ กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับเกียรติจากนางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มาเป็นประธานในพิธี โดยมีโรงเรียนต่างๆใน สพม.28 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28