ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2562 รอบที่ 2

15 มิ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มาเป็นประธานในพิธี

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28