การประชุมวาระสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

19 มิ.ย. 2562 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จัดการประชุมวาระสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28