อบรมพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ

24 มิ.ย. 2562 งานอนามัยโรงเรียน เข้ารับการอบรมพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย ตามโครงการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28