25 มิ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

[srizonfbalbum id=290]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>