27 มิ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3/2562 ได้รับเกียรติจาก นายตระการ ชาลี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

[srizonfbalbum id=291]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>