3 ก.ค. 2562 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการให้คำปรึกษาและทักษะชีวิตสำหรับแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยได้รับเกียรติจากนายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ มาเป็นประธานในพิธี

[srizonfbalbum id=294]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>