ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

19 ก.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28