ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงเรียน ประจำปี 2562

22 ก.ค. 2562 งานอนามัยโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชมพูขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28