12 ก.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีนางสาวฎายิน ลีลา ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

[srizonfbalbum id=298]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>