มอบรางวัลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป ปี 2562

1 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรรางวัลการเขียนโปสเตอร์ภาพยนตร์ โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมประกวดภาพวาด(ผลงานจิตรกรรม) “การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเด็กแก่เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมามอบรางวัล รายชื่อนักเรียน ได้แก่ 1.นายณัฐวุฒิ อนันตศิลป์ 2.นายวิชัย โพธิ์ขาว โดยในกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมแสดงผลงาน จำนวน 6 คน 1.คริมา ศรีหา 2.สโรชา พลขันธ์ 3.นันทินี บุญโย 4.นภัสภรณ์ โยธี 5.พิชามญชุ์ คุณชาติ 6.ชุติมาศ กลขุนทศ

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28