มอบเกียรติบัตรการแข่งขันในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

2 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28