7 ส.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ศิลป์ – ภาษา (เน้นภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น) และห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

[srizonfbalbum id=320]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>