ตรวจเยี่ยมและติดตามการสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น

10 ส.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสมาเยี่ยม ติดตามและสอบถามเกี่ยวกับการสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีงบประมาณ 2562

[srizonfbalbum id=325]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28