10 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและงานแนะแนว โดยมีนางสาวฎายิน ลีลา ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>