14 ส.ค. 2562 งานห้องสมุดโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Read for Book อ่าน= ให้” สัญจร “ยิ่งอ่านมาก ยิ่งให้มาก” มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ กล่าวต้อนรับคณะท่านเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>