14 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มาเป็นประธานในพิธี โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน การประกวดชุดรีไซเคิล รวมทั้งมีการขายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

<< อัลบั้มภาพ ภาคเช้า >> | << อัลบั้มภาพ ภาคบ่าย >>