28 ส.ค. 2562 งานระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองนักเรียนเพื่อป้องกันภาวะท้องในวัยเรียน” ให้กับผู้ปกครองเครือข่ายทุกห้องเรียน ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสะเกษมาให้ความรู้ในการอบรม

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>