อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

31 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 336 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับเกียรติจากนายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรให้ความรู้ คือ นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์

[srizonfbalbum id=335]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28