ประมวลภาพทักษะงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่

11 – 13 ก.ย. 2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

[srizonfbalbum id=341]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28