พิธีกตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562 โดยกองลูกเสือ เนตรนารี

18 ก.ย. 2562 กองลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิต ให้กับครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี กองลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงกตเวทิตาจิต อย่างพร้อมเพรียง

[srizonfbalbum id=344]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28