งานกษิณานุสรณ์ ผู้บริหาร สพม.28 ปีการศึกษา 2562

19 ก.ย. 2562 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดงาน “งานกษิณานุสรณ์ 2562” ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ มีฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวย กลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายยงยุทธ พรหมทา รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

[srizonfbalbum id=348]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28