21 ก.ย. 2562 งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จัดค่ายสิ่งแวดล้อม “คาร์บอนต่ำสู่โรงเรียนและชุมชน” ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับเกียรติจากนายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี วิทยากรให้ความรู้ คือ นางสาวสุกัญญา บุญจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกต่อไป

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>